Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška s Ing. Vítem Syrovým již proběhla. Téma bylo natolik zajímavé, proto uspořádáme další...

30. 1. 2017

Přednáška č. 012 Ing. Víta Syrového na téma: Jak ochraňovat čistotu duše

Kdy: 23.3. 2017 od 17 hodin

Kde: Alžbětiny lázně (Lázně V) Karlovy Vary

Vstupné: 250 Kč

Studenti: 50 Kč  (u rezervace vstupenek napište, prosím, do poznámky student)

Jistě je smysluplné pečovat o pozemské tělo a snažit se ho udržovat v čistotě a zdraví. Zároveň bychom však měli pečovat o své nitro...

Je nadmíru důležité, abychom pochopili, co je naší nejvnitřnější podstatou a jak se tato základní složka naší osobnosti  projevuje. Hodně problémů totiž vyplývá z disharmonií, jež jsou ukryty hluboko v našem nitru.

Byla to opět velice krásná a poučná přednáškasmiley

Něco o přednášejícím:

​Vít Syrový po střední průmyslové škole pokračoval  ve studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Dále absolvoval devítiměsíční postgraduální stipendijní pobyt na Zemědělské univerzitě v rakouské Vídni.

​Svou profesní dráhu zahájil ve výzkumném ústavu potravinářském. Poté pracoval na několika obchodních pozicích a též jako výrobní ředitel u společnosti Country Life  a firmy Ekofrukt Slaný.

​Posléze opustil oblast výroby a otevřel si soukromou poradenskou praxi. Co ho přimělo k tomuto obratu? Jednak dospěl k názoru, že jako vystudovaný chemik má na jejím zneužívání svůj podíl. Vždyť té chemie je skutečně moc! Proto se stal jejím odpůrcem a  při každé příležitosti varuje před jejími nepříznivými dopady.

​Nepříznivé dopady nejen na lidské zdraví, ale i na okolní přírodu!!!

​Vít Syrový je znám svým osvětovým působením z rozhlasových i televizních pořadů a rozsáhlé publikační činnosti:

Knihy Víta Syrového:

Tajemství kosmetiky - příručka pro každého člověka, který chce vědět, jak působí kosmetické prostředky na zdraví a životní prostředí.

​Tajemství výrobců potravin - příručka pro každého, komu není lhostejné, co všechno přijímá spolu s potravou.

​Tajemství krve - nový pohled na výživu a její vliv na duchovní vývoj člověka.

​Tajemství krve II - nové pohledy na krevní skupiny a druhy, jejich vztahy k naší výživě.​

JAK OCHRAŇOVAT ČISTOTU DUŠE aneb Nové pohledy na příčiny psychických problémů a možnosti péče o duševní zdraví.

Více informací o přednášejícím naleznete na www.vitsyrovy.cz